Toast

Over Konvent

Schild Konvent

Het Home Konvent (HK) is de overkoepelende organisatie boven de individuele homes.

Maandelijks vindt er een IHR (InterHomeRaad) plaats, waarbij de Dienst Huisvesting ook aanwezig is. Daar worden infrastructuurproblemen aangekaart en worden er overkoepelende activiteiten georganiseerd (bijvoorbeeld het galabal, Inter Homesvoetbal, etc.). In het algemeen worden zaken op een hoger en uitgebreider niveau besproken dan van de individuele homes.

HK Centraal vormt het dagelijks bestuur en is een aanspreekpunt voor de homeraden van de individuele homes.

Praesidium

Hieronder vind je het huidig praesidium terug.

Clublied

Ja, wij allemaal tesamen
Man en Vrouw van 't Home Konvent
Die zich over alle homes bekwamen
Voor elke homestudent van Gent

Refrein:
Ja, het Home Konvent doet leven
Elkéén zal er je vriendschap geven
De homes, de trots van ons bestaan
't Schoonste konvent zal voor hen ten strijde gaan

Aan t' UZ op Boudewijn
Zijn feest en leven o zo fijn
Door hun overtuiging en talent
Is het zo'n prachtige home in Gent

De Vermeylen, drinkebroeders
Liefhebbers van het groots festijn
Van vreugd en vriendschap steeds de hoeders
De trots is groot Vermeylenaar te zijn

Den Bertha en zijn studio's
Verwent zijn bewoners grandioos
Op hun zotte zatte feestjes, klein
Moet je steeds aanwezig zijn

Op de Fab aan d'Overpoort
Feest en viert men zoals het hoort
Plezier in leven is daar de idee
Daarom doet iedereen er mee

Van heinde en van verre
Kent men den Astrid aan de Sterre
Door enthousiasme en sterke wil
Zit daar niemand dan ook stil

Home Vesa, zeven etages
Blokken, zuipen en onze stages
Wij fuiven, feesten, vrouw en vent
Ja wij van d'Hogeschool van Gent

Jeruzalem en het savaan
Drinken feesten op ons kot
Studentenhome van artevelde
Want op alcohol staat geen verbod!

Tussen Leie en Coupure
Staat Mercator o zo fier
Waar vriendschap eeuwig blijft duren
Twee gebouwen vol plezier

Ja, wij zijn de oude zakken
Ooit hebben wij voor u gestrijd
Maar we blijven nog steeds brakken
En we hebben echt geen spijt!