Toast

Over konvent

Schild konvent

Het Home Konvent (HK) is de overkoepelende organisatie boven de individuele homes. Maandelijks vindt er een IHR (InterHomeRaad) plaats, waarbij de Dienst Huisvesting ook aanwezig is. Daar worden infrastructuurproblemen aangekaart en worden er overkoepelende activiteiten georganiseerd (bijvoorbeeld het galabal, Inter Homesvoetbal, etc.). In het algemeen worden zaken op een hoger en uitgebreider niveau besproken dan van de individuele homes. HK Centraal vormt het dagelijks bestuur en is een aanspreekpunt voor de homeraden van de individuele homes.

Praesidium

Hieronder vind je het huidig praesidium terug.

Clublied

Ja, wij allemaal tesamen Man en Vrouw van 't Home Konvent Die zich over alle homes bekwamen Voor elke homestudent van Gent Refrein: Ja, het Home Konvent doet leven Elkéén zal er je vriendschap geven De homes, de trots van ons bestaan 't Schoonste konvent zal voor hen ten strijde gaan Aan t' UZ op Boudewijn Zijn feest en leven o zo fijn Door hun overtuiging en talent Is het zo'n prachtige home in Gent De Vermeylen, drinkebroeders Liefhebbers van het groots festijn Van vreugd en vriendschap steeds de hoeders De trots is groot Vermeylenaar te zijn Den Bertha en zijn studio's Verwent zijn bewoners grandioos Op hun zotte zatte feestjes, klein Moet je steeds aanwezig zijn Op de Fab aan d'Overpoort Feest en viert men zoals het hoort Plezier in leven is daar de idee Daarom doet iedereen er mee Van heinde en van verre Kent men den Astrid aan de Sterre Door enthousiasme en sterke wil Zit daar niemand dan ook stil Home Vesa, zeven etages Blokken, zuipen en onze stages Wij fuiven, feesten, vrouw en vent Ja wij van d'Hogeschool van Gent Jeruzalem en het savaan Drinken feesten op ons kot Studentenhome van artevelde Want op alcohol staat geen verbod! Tussen Leie en Coupure Staat Mercator o zo fier Waar vriendschap eeuwig blijft duren Twee gebouwen vol plezier Ja, wij zijn de oude zakken Ooit hebben wij voor u gestrijd Maar we blijven nog steeds brakken En we hebben echt geen spijt!